Uiteraard heeft Magema ook de nodige maatregelen getroffen in verband met het Coronavirus COVID-19

Bedrijfsbezoeken
Een bedrijfsbezoek is mogelijk, echter enkel op afspraak.
Op deze manier kunnen wij een veilige situatie handhaven en de 1,5 meter afstand garanderen.
Leveranciers bezoeken worden zo veel mogelijk opgeschort, graag hiervoor uw begrip.

Afleveren / Afhalen van goederen
Voor het afleveren en afhalen van goederen hebben wij ons laadperron voorzien van instructies, gelieve deze op te volgen.

Serviceafspraken
Zoals gewoonlijk plannen wij uw service-afspraak in.
In overleg stemmen wij af hoe wij op locatie een veilige werksituatie kunnen waarborgen.