Kwaliteit & Milieu

Een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem is een belangrijke voorwaarde voor het doelmatig besturen van de bedrijfsactiviteiten.
De afnemers van Magema B.V. kunnen en mogen een hoge servicegraad ten aanzien van haar uitlevering verwachten. Om die leveringen
onder de juiste voorwaarden te kunnen waarmaken is een gedegen en duidelijke inrichting van de organisatie noodzakelijk.

Ons kwaliteitssysteem is dan ook, door keuringsinstantie BSI, ISO9001 en ISO14001 gecertificeerd. Zeer actief stellen we steeds weer nieuwe doelstellingen op om onszelf en ons systeem te verbeteren. 

Met de grootste zorg hebben wij in ons kwaliteitshandboek het geheel van procedures, middelen, bevoegdheden en maatregelingen vastgelegd. Dit draagt bij tot duidelijkheid en eenduidigheid van werken.

Het kwaliteitsbeleid is gericht op het continueren van de waardering van de door MagemaB.V. geleverde producten en diensten. Het is een doeltreffend en doelmatig ingericht systeem waardoor aan de contractuele eisen, verwachtingen en behoeften van de klanten kan worden voldaan.

Dit wordt bereikt door:

  • Het voortdurend onderhouden van contacten met opdrachtgevers en leveranciers
  • Het kennis blijven nemen van de verwachtingen en de behoeften van onze klanten
  • Het realiseren van een hoog kwaliteitsbewustzijn bij iedere werknemer
  • Het blijven optimaliseren van de bedrijfsprocessen
  • Het uitvoeren van metingen teneinde met de resultaten daarvan doelstellingen meer gericht te kunnen formuleren

Wij zijn ervan overtuigd dat we met ons kwaliteitszorgsysteem tevens een klantzorgsysteem hebben. Het zegt namelijk dat wij alles in het werk stellen om optimaal te kunnen voldoen aan de verwachtingen en de behoeften van onze klanten. En dat is zeker waar Magema B.V. voor staat!

iso

 Contact us

 

Certificaten

Download hier onze actuele ISO certificaten:

ISO 9001 certificaat

ISO 14001 certificaat