Magema B.V. biedt een uitgebreid programma ademhalingsbeschermingsmiddelen en systemen.

Deze zijn onder te verdelen in de volgende groepen:

  • Bescherming tegen stof, nevel en/of rook
  • Bescherming tegen gassen en dampen

Hierbij kan men kiezen voor stofmaskers in de gradaties

  • P1  (onschadelijk fijnstof)
  • P2  (schadelijk fijnstof)
  • P3  (giftig fijnstof)

Voor dampmaskers gelden de volgende gradaties:

  • A   (organische dampen >65ºC) Bruin
  • AX (organische dampen <65ºC) Bruin
  • B   (anorganische gassen en dampen) Grijs
  • E   (Zwaveldioxide en zure gassen) Geel
  • K   (Ammoniak) Groen

Daarnaast zijn er nog zogenaamde combinatiefilters mogelijk.

Beide typen zijn uit te voeren als half- of volgelaatsmaskers.

Magema B.V. is niet gebonden aan één fabrikant, derhalve kunnen wij u een ruim assortiment aanbieden.

Neem contact op