Magema B.V. biedt een uitgebreid pakket hoofdbeschermingsmiddelen aan.

Deze zijn onder te verdelen in de volgende groepen:

  • Veiligheidshelmen
  • Stootpetten
  • Hoofdbedekkingsmiddelen

Buiten de bovengenoemde categorieën zijn er ook mogelijkheden de hoofdbescherming te combineren met bijvoorbeeld gelaats- en/of gehoorbescherming.

Magema B.V. is niet gebonden aan één fabrikant, derhalve kunnen wij u een ruim assortiment aanbieden.

Neem contact op