Ook Magema B.V. is er in geslaagd om in te spelen op de dringende behoefte aan bescherming. Er is een productielijn gerealiseerd voor het produceren van gelaatsschermen, welke eenvoudig door de drager geassembleerd kunnen worden.
Door enkele aanpassingen in onze productie afdeling en de open-source tekeningen van de firma Snijlab kunnen wij deze gelaatsschermen, met toelevering van de juiste bronmaterialen volledig in eigen huis produceren.

Momenteel wordt er gewerkt aan de eerste batch van 7000 stuks.

De schermen zijn per 5 stuks te bestellen via onze dochteronderneming van Eldik B.V.: Bestel hier uw gelaatsschermen

Snel grote aantallen nodig? neem dan even contact op: gelaatsscherm@magema.com

Disclaimer

Dit (gezichtsbescherming) scherm is bedoeld als een aanvullende bescherming, NIET als vervanger voor persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes en/of veiligheidsbrillen.
 
Dit product is niet getest of gecertificeerd en valt niet onder veiligheidsstandaarden.

 
Het gebruik van alleen een gezichtsscherm biedt waarschijnlijk onvoldoende bescherming voor ogen, gezicht en slijmvliezen tegen besmetting door lichaamsvloeistoffen. Gezichtsmaskers zijn niet bedoeld als primaire ademhalingsbescherming aangezien aerosolen achter het scherm terecht kunnen komen. Daarom is het aan te bevelen in die situaties waar een gezichtsscherm wordt gebruikt voor bescherming tegen spetters of grotere hoeveelheid vloeistoffen, additioneel een (medisch/chirurgisch/N95 FFR etc) masker te gebruiken tezamen met een veiligheidsbril.
 
Door het aanschaffen/verkrijgen van ons product, erkent u en gaat u er mee akkoord dat dit product niet gecertificeerd is als zijnde een medisch hulpmiddel. De keuze van ons product voor welk gebruik ook, is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de klant (gebruiker) en producent zal in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid dragen voor, nog enige aansprakelijkheid hebben voor een bepaald gebruik of toepassing van dit product door de klant (gebruiker) zonder een dergelijke specifieke en uitdrukkelijke schriftelijke contractuele overeenkomst anderszins. Producent geeft geen verklaring, belofte, uitdrukkelijke garantie of impliciete garantie met betrekking tot de geschiktheid van deze materialen voor medisch gebruik.
 
In geen geval zal producent verantwoordelijk zijn voor enig persoonlijk letsel, verlies van gebruik, winstderving, bedrijfsonderbreking of enige indirecte, speciaal, incidentele, punitieve of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief winstderving), ongeacht de vorm van de actie, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte productaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als producent is geïnformeerd of had moeten weten van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen geval zal de aansprakelijkheid van producent jegens u voor enige claim, hetzij in contract onrechtmatige daad of enige andere aansprakelijkheidstheorie, de waarde van het product overschrijden.

De informatie op deze website wordt uitsluitend ter informatie verstrekt en is geen vervanging voor professioneel medisch advies. U mag de informatie op deze website niet gebruiken voor het diagnosticeren of behandelen van een medische of gezondheidstoestand. U dient alle productverpakkingen zorgvuldig te lezen.

In de huidige situatie en de beperkte beschikbaarheid van het product behouden wij ons het recht voor om de levering van de bestelde hoeveelheden te beperken en de gevraagde levertijden te wijzigen. Verder kunnen wij de verkoop weigeren aan personen die geen gezondheidszorg leveren.