Paternostersystemen

De Kardex-Megamat verticale carrousel bestaat uit plateaus die volgens het paternosterprincipe draaien. Het dynamische opslagsysteem maakt optimaal gebruik van het beschikbare vloeroppervlak en de beschikbare hoogte. Na het oproepen van een plateau wordt deze via de kortste weg in de werkopening op ergonomische hoogte gepresenteerd. 

De plateaus zijn onder te verdelen door middel van tussenplateaus, kunststof bakken, separatoren en schuifladen.

Indelingsmateriaal voor de schuifladen is uitwisselbaar met de LiSta schuifladenkasten.

Een paternoster is een “maatkostuum”.Deze wordt in overleg met de klant geadviseerd en aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke regelgeving en richtlijnen.

Onze technische adviseurs komen graag ter plaatse inmeten en overleggen zodat zij u een gedetailleerde aanbieding kunnen doen toekomen. 

Liftsystemen

De Kardex-Megamat Shuttle familie is een dynamisch opbergsysteem welk het best te vergelijken is met een automatische ladenkast.

Na het beladen van een drager in de werkopening wordt deze, nadat de actuele hoogte is gemeten, teruggeplaatst in de machine op een vrije locatie met toereikende hoogte.

Door de standaard hoogtemeting van de producten is de vullingsgraad van de machine, ook bij sterk fluctuerend volume, altijd zo optimaal mogelijk.

Desgewenst meet de machine het aantal picks per plateau en zal de drager met een hogere omloopsnelheid dichter bij de uitnameopening geplaatst worden.

Een liftsysteem is een “maatkostuum”.Deze wordt in overleg met de klant geadviseerd en aangeboden. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke regelgeving en richtlijnen.

Onze technische adviseurs komen graag ter plaatse inmeten en overleggen, zodat zij u een gedetailleerde aanbieding kunnen doen toekomen. 

Software

De Kardex-Megamat dynamische opslagsystemen kunnen door middel van Windows georiënteerde softwarepakketten worden aangestuurd, zowel als stand-alone of gekoppeld aan een ERP-systeem.

Door het automatisch aansturen zal de picksnelheid van de systemen aanzienlijk toenemen, mede afhankelijk van het aantal werkopeningen.

Voor meer informatie met betrekking tot de diverse mogelijkheden kunt u contact opnemen met een van onze specialisten.